MY CART
0
0.00 THB

นายอุตตม สาวนายน ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที

Q:
นายอุตตม สาวนายน ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที
A:

นายอุตตม สาวนายน ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที

   วันนี้ราชกิจจานุเบกษา ตีพิมพ์ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุให้นายอุตตม สาวนายน สิ้นสุดจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหนังสือลาออกลงวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา
นายอุตตม ระบุในหน้า Facebook ส่วนตัวเมื่อวานว่าการลาออกในครั้งนี้ เป็นการเตรียมเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้ง "กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ตามแผนงานของรัฐบาล โดยตนเองขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและผลักดันนโยบายของรัฐบาลในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุเมื่อวานนี้ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รักษาการแทนชั่วคราว

 

ที่มา:https://www.blognone.com/node/85505

อัพเดทล่าสุด :
0001-01-01 00:00:00
โดย :
 13
ผู้เข้าชม
คะแนน

อบรมเว็บไซต์ฟรี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์